Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams VAKCINACIJA NUO COVID-19 Verslininkams Turizmas Projektai
2022 m. sausio 26 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Aplinkos monitoringas
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 12253652
Šiandien apsilankė: 4545
Dabar naršo: 25


Administracinės paslaugos kodas 3.22
VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NATŪRALIOS FERMENTACIJOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 13 PROCENTŲ, PARODOSE IŠDAVIMAS, PAPILDYMAS IR REKVIZITŲ PATIKSLINIMAS, POPIERINĖS LICENCIJOS DUBLIKATO IŠDAVIMAS
 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.22

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas, popierinės licencijos dublikato išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo panaikinimą, licencijų dublikatų išdavimą.
Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.
Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui
Licencija gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą.
Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), - jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.
Jeigu licencijos originalas prarandamas arba sugadinamas, įmonei išduodamas licencijos dublikatas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos prašytojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);
2. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji privalo jį turėti) ir vadovo parašu;
3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji privalo jį turėti) ir vadovo parašu;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Įmonė, norinti papildyti
licenciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei turi pateikti:
1. prašymą;
2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
3. licencijos originalą;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą papildyti licenciją).

Įmonė, norinti patikslinti
licenciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei turi pateikti:
1. prašymą;
2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
3. licencijos originalą;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Įmonė, norinti gauti popierinės licencijos
dublikatą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei turi pateikti prašymą išduoti popierinės licencijos dublikatą, kuriame nurodoma:
1. įmonės rekvizitai;
2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą;
3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
4. kokiu būdu (tiesiogiai savivaldybėje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs paraišką išduoti licenciją:
1. patikrina, ar licenciją išduodančioje institucijoje negauta valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų dėl įmonės veiklos, ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
2. patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Sprendimas dėl licencijų papildymo priimamas per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
Sprendimas
dėl licencijos patikslinimo priimamas per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
Sprendimas dėl popierinės licencijos dublikato išdavimo priimamas per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
1. už licencijos išdavimą – 17 EUR
2. už licencijos patikslinimą ar papildymą, dublikato išdavimą – 112 EUR (valstybės rinkliava už išduotų licencijų patikslinimą neimama, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės).

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 52386.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išduoti licenciją forma – 1 priedas
Prašymo patikslinti (papildyti) licenciją forma – 2 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Licencijos gavimui reikalingų dokumentų pateikimas el. būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Verslo vartai www.verslovartai.lt ir www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų registrą (4.23)A4.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-06 15:28:46
Jūsų komentaras
Vardas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Video archyvas
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Rimantas
Eigilė
Justas
Paulė
Rytoj:
Jogundas
Jogundė
Ilona
 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas