Švenčionių rajono savivaldybė

Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188766722

Pagrindinė svetainė

Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • Naujienos ir aktualijos
  Informacija dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų reisų
  2018-03-16

  Mokinių pavasario atostogų metu nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki 2018 m. balandžio 6 d. (imtinai) autobusai važiuos šiais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų reisais:

  Plačiau
  Kviečiame į pavasario stovyklą „Atsigręžkime į mūsų senolius...“
  2018-03-16

  Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras mokinių pavasario atostogų metu 2018 m. balandžio 3–7 d. vykdydamas projektą TAPK2 organizuoja  stovyklą  „Atsigręžkime į mūsų senolius...“ ir kviečia 7–14 m. vaikus.

  Plačiau
  Dėmesio! Suaugusiųjų gyvensenos tyrimų vykdymas
  2018-03-16

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad šių metų kovo–gegužės mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomi suaugusiųjų gyvensenos tyrimai. Bus apklausiami kiekvienos savivaldybės atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų amžiaus ir vyresni gyventojai. Šiems tyrimams metodiškai vadovauja Higienos institutas, o juos organizuos ir vykdys savivaldybės teritoriją aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro specialistai.

  Plačiau
  Informacija apie Karamelinio cecho plėtros, Slėnio g. 9A, Švenčionėliuose, Švenčionių r., galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
  2018-03-14
  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.). UAB „Maltosa",
  Slėnio g. 9A, Švenčionėliai, Švenčionių r., tel. (8 387) 31 437, faks. (8 387) 31 655, el. p. technika@maltosa.lt.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Karamelinio salyklo gamybos cecho plėtra. Plačiau
  Kovo 11-osios minėjimas Švenčionėliuose
  2018-03-14

  2018 m. kovo 9 d. Švenčionėlių miesto kultūros centre vyko Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – minėjimas-koncertas „Pastatysim namus savuosius“. Švenčionėlių miesto bendruomenei koncertavo Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos mokiniai ir mokytojai.

  Plačiau
  Įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“
  2018-03-14

  Įgyvendindamas 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas", Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra" Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris - Švenčionių rajono savivaldybė. Plačiau

  Jaunimo konferencija „Jauno žmogaus gyvenimo šablonas: kaip nepasiklysti pašaukimo kelyje?“
  2018-03-14

  Baigęs mokslus, dirbantis, išėjęs iš tėvų namų, susituokęs ir turintis vaikų – tokio statuso siekė beveik kiekvienas ankstesnių kartų 25-27 metų amžiaus jaunas žmogus.
  Dabartinė ekonominė, politinė, socialinė bei kultūrinė aplinka jaunuoliams ne tik atveria daugybę galimybių, bet ir kelia kitokius nei vyresnėms kartoms reikalavimus, kurie dažnai nėra palankūs tradicinių, ankstesnėms kartoms būdingų šeimos kūrimo, mokslo baigimo, įsiliejimo į darbo rinką, išėjimo iš tėvų namų scenarijų išpildymui. Plačiau

  Čia mūsų žemė Lietuva – mūsų valstybė
  2018-03-14

   Kovo 11 dieną renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, prasidėjo Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje. Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, klebonas pakvietė Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoją Violetą Čepukovą tarti sveikinimo žodį. Pamokslo metu klebonas visiems linkėjo, kad Dievas laimintų Lietuvą, Tėvynę mūsų... Po pamaldų koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės moterų vokalinis ansamblis „Guostė“.  

  Plačiau
  Ypatingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas Pabradėje
  2018-03-13

  Prieš 28-erius metus, 1990 m. kovo 11-osios vakarą, Aukščiausioji Taryba, išreikšdama tautos valią, paskelbė, kad Lietuva ir vėl yra nepriklausoma valstybė. Kovo 11-oji diena simbolizuoja mūsų Tautos valią, dvasią ir nepalaužiamą norą gyventi nepriklausomoje valstybėje. Šią ypatingą dieną Pabradės miesto gyventojai minėjo taip pat ypatingai.
  Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės bažnyčioje Kovo 11-ąją buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos laisvę. Po mišių iškilminga eisena, pasipuošusi trispalvėm vėliavom, judėjo link Pabradės Žemutinio parko, kur vyko visuotinė akcija „Kovo 11-oji". Akcija prasidėjo sveikinimais miestelėnams. Plačiau

  Savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga
  2018-03-09

  Mieli Švenčionių rajono žmonės,

  prieš 28 metus Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai savo parašais įamžino visos tautos tikėjimą Laisve, atkūrė Nepriklausomybę ir sugrąžino Lietuvą į laisvųjų demokratijų gretas.
  Mūsų valstybė visą šį laiką žengė į priekį vedina ne tik bendražmogiškų vertybių ir taurių idealų, bet ir kiekvieno iš mūsų: piliečio, pasiryžusio tobulėti ir kurti geresnį gyvenimą savo šeimai, bendruomenės, siekiančios telktis ir stiprėti.
  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkiu, jog Kovo 11-osios šviesa mus ir toliau lydėtų žengiant tvirtos, pilietiškos ir atsakingos Lietuvos kūrimo keliu.
  Sekime pavyzdžiais tų, kurių kryptinga ir atkakli veikla sugrąžino mums Trispalvės plazdėjimą!


  Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius
  Plačiau
  Įgyvendinamas projektas Co2mmunity – „Atsinaujinančios energetikos projektą bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“
  2018-03-09
   
  Všį Kauno regioninė energetikos agentūra, kartu su dar 14 partnerių iš Europos šalių, įgyvendina INTERREG Baltic Sea Region projektą Co2mmunity – „Atsinaujinančios energetikos projektą bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“.
  Plačiau
  Savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus sveikinimas Tarptautinės moters dienos proga
  2018-03-08

  Mielosios moterys,

  nuoširdžiai sveikinu Jus Tarptautinės moters dienos proga. Simboliška, kad Kovo 8-oji – diena, spinduliuojanti pavasario dvelksmu. Juk moters pasaulis pirmiausia ir siejasi su šiluma, meile, švelnumu, gyvybės tęstinumu.

  Visos Jūs – motinos, žmonos, seserys, draugės, močiutės, bendradarbės ar pažįstamos – esate mums brangios. Džiugu matyti, kad esate jautrios, rūpestingos, sumanios, kūrybingos, siekiate karjeros ir profesinio meistriškumo.

  Linkiu Jums sėkmingai įgyvendinti tiek savo asmenines svajones, tiek profesinius siekius. Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajonėms skleidžiasi sparnai!

   

  Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius

  Plačiau
  Pradedamos rinkti paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti iš Švenčionių rajono verslo plėtros fondo
  2018-03-07

  Nuo 2018 m. kovo 1 d. pradedamos rinkti paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti iš Švenčionių rajono verslo plėtros fondo. Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatų pakeitimo“ patvirtintais Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatais, negrąžintina finansinė parama gali būti skiriama smulkiojo verslo subjektams bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą, asmenims, pradedantiems savo verslą, kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms. Parama teikiama verslo subjektams, kurie yra įregistruoti ir savo veiklą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

  Plačiau
  Skelbiamas Kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų finansavimo atrankos konkursas
  2018-03-06

  Vadovaujantis Kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. spendimu Nr. T-22 „Dėl Kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiamas Kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų (toliau – Projektai) finansavimo atrankos konkursas 2018 m.

  Plačiau
  Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos 2018 metais
  2018-03-06
  Informuojame, kad Lietuvos darbo birža paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau VUI) projektų atrankų naujoms darbo vietoms steigti 2018 metais. Su skelbimu galima susipažinti –
  http://www.ldb.lt/informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/vui_paraisku_atranka.aspx
  VUI projektų paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 30 d. 16:45 val. Vilniaus teritorinės darbo biržos Švenčionių skyriui, 203 kab., Vilniaus g. 22, Švenčionys. Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu arba pateikiamos tiesiogiai užklijuotuose vokuose, adresuotuose Vilniaus TDB Švenčionių skyriui, su nuorodomis „VUI projektų atrankai“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Atkreipiame Jūsų dėmesį į subsidijos gavėjų prievolę pateikti VUI projekto įgyvendinimo sutarties galiojimo užtikrinimą. Plačiau
  Verslo dieną apdovanoti labiausiai pasižymėję mūsų krašto verslininkai
  2018-03-05

  Graži ir mūsų krašto verslininkų bendruomenei maloni tradicija – kasmetinė Verslo diena. Renginyje, kurį kasmet organizuoja Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras, pagerbiami įvairiose srityse pasižymėję verslūs Švenčionių rajono žmonės ir sėkmingos įmonės. Šiemet Verslo diena mero Rimanto Klipčiaus kvietimu vyko kovo 1 d., ketvirtadienio, vakarą kaimo turizmo sodyboje-viešbutyje „Prie Žeimenos“.

  Plačiau
  Skelbiamas konkursas Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškoms 2018 metais finansuoti
  2018-03-05

  Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškoms 2018 metais finansuoti.
  Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), taip pat bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir vykdo veiklas, skirtas Švenčionių rajono savivaldybėje gyvenantiems gyventojams.

  Plačiau
  Valstybės investicijų programos aruodas atvertas dar vienai mokyklai – Pabradės „Žeimenos“ gimnazijai
  2018-03-05

  Bene reikšmingiausias finansinis šaltinis atnaujinant rajono mokyklas, valstybės investicijų programa (VIP), atsivėrė dar vienai Švenčionių rajono mokyklai – Pabradės „Žeimenos“ gimnazijai.
  2018 m. vasario 7 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos modernizacijai iš valstybės investicijų programos (VIP) skirta 151 tūkst. Eur suma. Kaip teigia rajono meras Rimantas Klipčius, tai – pirmas didelis žingsnis kapitalinio mokyklos atnaujinimo link.

  Plačiau
  Švenčionių rajono ligoninės direktoriumi paskirtas Gintaras Žandaravičius
  2018-03-05

   Švenčionių rajono ligoninės direktoriumi nuo š. m. kovo 1 dienos paskirtas 56-erių Gintaras Žandaravičius. Tai numatantį potvarkį, atsižvelgęs į VšĮ Švenčionių rajono ligoninė direktoriaus pareigoms užimti konkurso komisijos siūlymą, pasirašė Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius.
  Naująjį ligoninės vadovą pirmąją jo darbo dieną kolektyvui pristatė meras Rimantas Klipčius, vicemerė Violeta Čepukova bei pastaruoju metu laikinai direktoriaus pareigas ėjęs Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Vytautas Vaitkevičius.

  Plačiau
  Bendruomeniniai šeimos namai kviečia į 2018m. kovo mėnesį vykdomas veiklas
  2018-03-02

  Šeimų sociokultūrinės veiklos užsiėmimai, kurie vyks Bendruomeniniuose šeimos namuose, adresu: Strūnaičio g. 3, Švenčionys:

  2018-03-09 (17:00 val.) „Veliame muilo kiaušinį"

  2018-03-11 (11:00 val.) Sporto diena „Už ką mylime Lietuvą?" (Žygis aplink Mergežerį, vaizdinė pažintis su Kačėniškės piliakalniu, šiaurietiško ėjimo pamoka ir žygiavimas miško takais, paskaita apie sveikatingumą/grūdinimąsi, rytinės mankštos pavyzdžiai ir kt.) nuo Bendruomeninių šeimos namų. Plačiau

  Mokyklos šimtmečio laukimą lydi atsinaujinimo darbai
  2018-03-02

  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, kitų metų sausį minėsianti savo 100-mečio jubiliejų, sukaktį pasitiks kapitaliai atsinaujinusi – Švenčionių rajono savivaldybė modernizacijos darbams iš valstybės investicijų programos (VIP) pritraukė įspūdingą 859 tūkst. Eur sumą. Tai – antra didžiausia vienai mokyklai skirta suma visoje Lietuvoje.

  Anot Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus, savivaldybė prie mokyklos modernizacijos prisidės 15 proc. dydžio finansiniu indėliu. Už daugiau nei milijoną eurų yra tęsiamas pradinę mokyklą ir gimnaziją jungiančio korpuso vidaus remontas, bus atnaujintas senojo (pradinukų) korpuso fasadas, kapitališkai sutvarkytos visos triaukščio gimnazijos pastato vidaus patalpos.

  Plačiau
  Lietuvos moksleiviai vyksta į Izraelį
  2018-03-02

  Š.m. kovo 5 dieną per 40 moksleivių iš penkių Lietuvos savivaldybių vyksta į pirmąją beveik savaitės trukmės kelionę po Izraelį. Vizitą inicijavo ir organizavo Izraelio ambasada Vilniuje bendradarbiaujant su Kėdainių, Švenčionių, Kupiškio, Anykščių ir Elektrėnų savivaldybėmis. Plačiau

  Informacija apie Švenčionių rajono savivaldybės Aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo 2017 metų veiklą
  2018-03-02

  Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės Aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-18 (Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-54 redakcija), 21 punktu, skelbiama informacija apie Fondo praėjusių metų veiklą.

  Plačiau
  Informacija apie didelių gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarką
  2018-03-01

  Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje šiuo metu veikia dvi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės: Pliauškių I k., Švenčionėlių sen., ir Maleikėnų k., Pabradės sen. Šiose aikštelėse priimamos Švenčionių rajono gyventojų namų ūkiuose susidarančios atliekos, kurios negali būti šalinamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

  Plačiau
  Tėvų globos netekusių vaikų priežiūra budinčio globotojo šeimoje
  2018-03-01

  Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas). Šis Tvarkos aprašas reglamentuoja budinčio globotojo atrankos tvarką, globos centro pareigas ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje organizavimą, budinčio globotojo veiklą, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą.

  Plačiau

  Naujienų archyvas >

   

  Rengiami projektai
  Informacija apie Švenčionių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą
  2018-03-15

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 17 punktu, informuojame apie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A-182 priimtą sprendimą, kad Švenčionių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Plačiau

  Naujienų archyvas >

   

  Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
  Informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą
  2018-03-08
  Techninio projekto pavadinimas: paslaugų paskirties pastato Bažnyčios g. 7B, Švenčionyse rekonstravimo projektas. Plačiau
  Informacija apie sprendimo priėmimą dėl kaimo plėtros projekto rengimo ir pasiūlymų pateikimo
  2018-02-26

  Informuojame, kad 2018 m. vasario 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškės kaime, kurio planavimo tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą ir uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Plačiau

  Informacija apie planuojamus projektuoti statinius
  2018-02-22

  Projektų pavadinimai:
  1. Specialiosios paskirties pastato (daugiafunkcinio mokymo pastato) ir kitos paskirties inžinerinio statinio (rikiuotės aikštės) Meškerinės k.v., Mažalotės k. 9, Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos projektas;
  2. Specialiosios paskirties pastatų - priešakinio artilerijos stebėtojo priedangos ir priešakinio artilerijos stebėtojo stebėjimo postų Meškerinės k.v., Mažalotės k. 9, Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos projektas;
  3. Specialios paskirties pastato - praleidimo punkto, susisiekimo komunikacijų - patruliavimo kelio ir kitos paskirties inžinerinio statinio - tvoros Meškerinės k.v., Mažalotės k. 9, Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos projektas. Plačiau

  Informacija apie sprendimo priėmimą dėl kaimo plėtros projekto rengimo ir pasiūlymų pateikimo
  2018-02-19

  Informuojame, kad 2018 m. kovo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Trabučių kaime, kurio planavimo tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą ir uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą; nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; suplanuoti kelių išdėstymą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Plačiau

  Naujienų archyvas >

   

  © 1998-2012 Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.