Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas Projektai
2020 m. gruodžio 5 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 9912411
Šiandien apsilankė: 3235
Dabar naršo: 32


Socialinių paslaugų skyrimas (5.18)
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.18

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinių paslaugų skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Gauti socialines paslaugas turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas į socialinių paslaugų įstaigas (Švenčionių socialinių paslaugų centrą adresu Stoties g. 16, Švenčionių m., arba Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m.) ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą.

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Sprendimą dėl asmeniui (šeimai) socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo priima Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas ar Komisijos rekomendacijas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (žr. aktualią redakciją);

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-627 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu (žr. aktualią redakciją);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-147 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams).

- pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atvejų, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

- medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), kuriame turi būti pateikta Gydytojų konsultacinės komisijos išvada apie globos namų tipą, kuriuose asmuo gali gyventi (pateikiama tik tuo atveju, kai asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas);

- neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos), jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis;

- pažymos apie kiekvieno asmens (šeimos nario) pajamas už 3 paskutinius mėnesius (duomenis, kurių Socialinės paramos skyrius negauna pagal duomenų teikimo sutartis: darbo užmokestis, alimentai, dividendai, nedarbo draudimo pašalpa ir kt.);

- prireikus pateikiama globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

- kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija - iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius
http://www.gyvreg.lt/;

Informacija iš SODROS - iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Adresas Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius
http://www.sodra.lt/

Informacija apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas - iš Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, http://www.ldb.lt/ );

Informacija apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti - iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, http://www.nma.lt/);

Informacija apie asmens disponuojamas transporto priemones - iš VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, http://www.regitra.lt/ );

Informacija apie asmens nekilnojamą turtą - iš Valstybės įmonės Registrų centro, adresas V. Kudirkos g. 18, 0315 Vilnius, http://www.registrucentras.lt/;

Kita informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama" - iš UAB „Nevda", adresas Savanorių pr. 178, 03154 Vilnius,  http://www.nevda.lt/

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Lina Šalnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66 383, el. p. lina.salniene@svencionys.lt;

Irina Poklikajeva, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66 386, el. p. irina.poklikajeva@svencionys.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda, tel. (8 387) 66 357

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo terminai:

- Socialinės priežiūros paslaugų poreikis  turi būti nustatytas per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

- Socialinės globos paslaugų poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta nuolatinė globa, ar socialinę riziką patiriančiam vaikui - ilgalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama:

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

- Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ilgalaikės socialinės globos paslaugos skirtos senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems neįgaliems asmenims.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo-paraiškos forma socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų  patvirtinimo"

Prašymo-paraiškos forma paskelbta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje /, taip pat vartotojui suteikiama galimybė gauti prašymo-paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų - informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų gavimo asmens prašymas nebūtinas.

Dėl kitų bendrųjų socialinių paslaugų: sociokultūrinių, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugų, specialaus transporto organizavimo,  asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, asmuo gali kreiptis tiesiogiai į Švenčionių socialinių paslaugų centrą ar Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą.

Jei asmeniui paskirtos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos savivaldybės pavaldumo socialinės globos namuose, Socialinės paramos skyrius su asmeniu sudaro ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį ir išduoda siuntimą apsigyventi globos įstaigoje.

Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose - į asmenų eilę ilgalaikei  socialinei globai gauti valstybės globos namuose, kurią sudaro ir tvarko tarnyba. Asmens siuntimas į globos namus per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui).

Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, tuo atveju, kai asmuo, (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-07 10:47:43
Jūsų komentaras
Vardas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Eimintas
Geisvilė
Gracija
Rytoj:
Bilmantas
Norvydė
Mikalojus
 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas