Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas Projektai
2020 m. gruodžio 5 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 9912343
Šiandien apsilankė: 3167
Dabar naršo: 32


Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.13

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į socialinę pašalpą turi gyvenamąją vietą būste deklaravę ir būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu jų turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo bei atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatytus reikalavimus.

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, pildo prašymą ir pateikia reikiamus dokumentus.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr.A1-255 "Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją);

- Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-17  „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją);

- Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimas Nr.T-11 „Dėl piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją);

- Švenčionių  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A-349 „Dėl socialinės paramos teikimo komisijų seniūnijose sudarymo" (žr. aktualią redakciją);

- Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-167 „ Dėl socialinės paramos teikimo komisijos seniūnijoje veiklos nuostatų patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją);

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- prašymas - paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);

- dokumentas, suteikiantis ES valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
- vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (-ai);

- santuokos, ištuokos, mirties liudijimai;

- teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
- įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaiko (vaikų) išlaikymą;

-pažymos iš mokymosi įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;

- pažymos apie šeimos pajamas;

- atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

Gyvenamosios vietos deklaracija - iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius
http://www.gyvreg.lt/

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama" - iš UAB „Nevda".
Adresas Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius
http://www.nevda.lt/

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 38733164, el. p laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Barbara Ulčickienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. barbara.ulcickiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Lina Meilūnienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. lina.meiluniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51733, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Gelena Verik, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Aušra Pirštelienė, priimanti Adutiškio seniūnijos patalpose tel. 8 387 59174, el.p. ausra.pirsteliene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Svirkų seniūnijos patalpose tel. 8 387 48868, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Audrutė Jachimovič, priimanti Sarių seniūnijos patalpose tel. 8 387 44635, el.p. audrute.jachimovic@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas  per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma - 1 priedas;

Prašymo forma - 2 priedas;

Prašymo forma - 3 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje interneto svetainėje / asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Socialinės pašalpos teikimo atvejai:

- Socialinė pašalpa skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimas turtas neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, pajamos per mėnesį neviršija valstybės nustatyto remiamų pajamų dydžio bei atitinka Įstatymo nustatytas sąlygas;

- Socialinės pašalpos dydis: pirmam asmeniui - 100 proc., antram asmeniui - 80 proc., trečiam - 70 proc. ir paskesniems asmenims skirtumo tarp VRP dydžio ir vidutinių pajamų per mėnesį;

-Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki  įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias sąlygas:

  • vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir dirba Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą darbo laiko trukmę ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne ilgiau už dvi minimalias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
  • prieš įsidarbinimą aukščiau nurodyti asmenys buvo įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 12 mėnesių iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba dirbo viešuosius darbus;
  • bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;
  • vienas gyvenantis asmuo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;
  • prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo.

- Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus, bet nedirbantis asmuo (išskyrus atvejus, kai nedirbama dėl priežasčių, nurodytų  įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose), socialinės pašalpos dydis apskaičiuotas pagal įstatymo 9 straipsnį, išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:

  • kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 iki 24 mėnesių - socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų;
  • kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių - socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 30 procentų;
  • kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 iki 48 mėnesių - socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 40 procentų;
  • kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 iki 60 mėnesių - socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 50 procentų;
  • gavusiems (gavusiam) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama.

-Socialinė pašalpa pagal Įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2  dalies punktus skiriamos Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymu, atsižvelgiant į Socialinės paramos skyriaus darbuotojų, socialinių darbuotojų, pedagogų, seniūnų, seniūnijų specialistų, seniūnaičių, bendruomeninių organizacijų ar (ir) religinių bendruomenių ir (ar) bendrijų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, gyvenamosios vietos bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų asmenų  pasiūlymus ir rekomendacijas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4

Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-20 11:34:27
Jūsų komentaras
Vardas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Eimintas
Geisvilė
Gracija
Rytoj:
Bilmantas
Norvydė
Mikalojus
 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas