Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams VAKCINACIJA NUO COVID-19 Verslininkams Turizmas Projektai
2021 m. gruodžio 2 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Aplinkos monitoringas
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 11892893
Šiandien apsilankė: 272
Dabar naršo: 21


Prašymų išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą priėmimas ir nagrinėjimas (3.07)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.07

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą priėmimas ir nagrinėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

5120

7168

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

10240

14336

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

2944 (vienam asmeniui)

7168 (vienam asmeniui)


2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

2. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

3. Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.  

4. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto:

1) netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;

2) asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis;

3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

4) šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

5) šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

6) šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

7) neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

8) šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

9) šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių.

6. Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.        

Savivaldybės būstas Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti nuomojamas asmenims ir šeimoms:

1) nuomojantiems socialinį būstą, jeigu jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatyme nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jų prašymu, įvertinus socialinio būsto poreikį savivaldybėje, šį būstą nuomojant rinkos kainomis vadovaujantis Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jeigu asmuo ar šeima nuosavybės teise  neturi kito būsto;

2) kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos;

3) kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašą;

4) kitais tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir  savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais įstatymais.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (žr. aktualią redakciją);

2. Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-239.

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Asmuo (šeima), pageidaujantis išsinuomoti savivaldybės būstą, turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui laisvos formos prašymą. Asmenys ir šeimos, neįrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, pateikia BP-5 formos prašymą.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju - visų šeimos narių);

2. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie šeimos sudėtį;

3. metinė gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus;

4. prireikus - neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai;

5. gydymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo (šeimos narys), serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

6. asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus - ištuokos liudijimo, mirties liudijimo -  kopijos;

8. kiti dokumentai, patvirtinantys, kodėl savivaldybės būstas turi būti išnuomotas išimties tvarka.

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju - visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas 

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas   

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt   

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė         

-

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo BP-5 forma

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą


  -

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą 

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-03 12:36:55
Jūsų komentaras
Vardas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Svirgailas
Milmantė
Aurelija
Paulina
Rytoj:
Gailintas
Audinga
Ksaveras 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas