Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas Projektai
2020 m. lapkričio 26 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 9860381
Šiandien apsilankė: 3230
Dabar naršo: 39


5.29 Prašymų dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai) priėmimo ir nagrinėjimo paslaugos teikimo

Prašymų dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai) priėmimo ir nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.29

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai) priėmimas ir nagrinėjimas  

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, norinčiu prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus, prašymų priėmimas, pradinis įvertinimas, mokymai, skirti pasirengti vaiko globai (rūpybai) ar vaiko priežiūrai.

Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas  savivaldybės teritorijoje veikiančiam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau - tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju),  šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju įvertinimą.

Tarnybos teritorinis skyrius pradinį įvertinimą atlieka per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų kopijų gavimo dienos.

Socialinės paramos skyrius gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju pradinio įvertinimo, per 3 kalendorines dienas persiunčia Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo ir asmens prašymo kopijas globos centrui.

Globos centro Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (toliau - Tarnybos atestuoti asmenys) organizuoja mokymus fiziniam asmeniui pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą programą.

Pasibaigus mokymams, Tarnybos atestuoti asmenys parengia išvadą dėl mokymus pabaigusio fizinio asmens. Išvada, per 5 darbo dienas nuo jos parengimo, pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui ir globos centrui.

Globos centras teikia Socialinės paramos skyriui siūlymus dėl fizinio asmens  ar budinčio globotojo, ar šeimynos tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju) ar  budinčiu globotoju.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 ,, Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją);

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 ,,Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją);

- Lietuvos Respublikos Šeimynų įstatymas (2010 m. vasario 11 d. Nr. XI-681) (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Fizinis asmuo, norintis tapti globėjų (rūpintoju), Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:
1.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti  (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;

1.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;   

1.3. kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

2. Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

2.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;

2.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;  

2.3. išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, yra išklausęs privalomus kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, mokymus;

2.4. dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų.

2.5. Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

3. Fizinis asmuo, norintis  tapti budinčiu globotoju Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

3.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį;

3.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

3.3. kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Sprendimas apie pradinį įvertinimą iš tarnybos teritorinio skyriaus, dėl siūlomo fizinio asmens tinkamumo tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Modesta Semėnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji  specialistė, tel. 8 387 66 386, el. p. modesta.semeniene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda tel. 8 387 66 357

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas - 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje /.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-07 10:50:00
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Dobilas
Vygantė
Silvestras
Rytoj:
Skomantas
Girvydė
Virgilijus
 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas