Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas
2020 m. rugsėjo 28 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 9520549
Šiandien apsilankė: 1226
Dabar naršo: 46


Naujienos ir aktualijos
Informacija savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomininkams

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui (toliau – Įstatymas), Švenčionių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-239 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą (toliau-Tvarkos aprašas). Naujojo Tvarkos aprašo 48 punkte nustatyta, kad savivaldybės socialinio būsto nuomininko už kalendorinius metus deklaruotoms pajamoms ar turtui daugiau kaip 25 procentais viršijus Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jis gali teikti prašymą savivaldybei išsinuomoti nuomojamą būstą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, t.y. kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, jei jie neturi nuosavybės teise kito būsto. Šiuo atveju, Tarybai priėmus sprendimą socialinį būstą nuomoti ne socialinio būsto nuomos sąlygomis rinkos kainomis, sudaroma:


1) neterminuota Savivaldybės būsto nuomos sutartis, jeigu asmeniui (ar šeimos nariui) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, taip pat asmeniui (šeimos nariui) sergančiam lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, taip pat jeigu šeimoje yra vaikas (vaikai) iki 18 metų ar vaikas (vaikai) iki 18 metų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir nesusituokę, savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose;
arba
2) Savivaldybės būsto nuomos sutartis trijų metų laikotarpiui su asmenimis ir šeimomis, nenurodytais 1 punkte. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, asmenys ir šeimos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Asmenys ir šeimos, kurių deklaruotas turtas ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatyme nustatytus pajamų ir turto dydžius, norintys pratęsti Savivaldybės būsto nuomos sutartį, pakartotinai Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą pratęsti savivaldybės būsto nuomą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 29 punkte. Prašymą dėl sutarties pratęsimo arba nutraukimo svarsto Švenčionių rajono savivaldybės būsto nuomos komisija, sprendimą priima Taryba.

Asmenys ir šeimos, nuomojantys savivaldybės būstą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, sumažėjus asmens ar šeimos turtui ar pajamoms, gali teikti prašymą ne socialinio būsto nuomos sąlygomis rinkos kainomis nuomojamą savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis. Savivaldybės būstą nuomojančių asmenų už kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos turi neviršyti šių dydžių:

 

Pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

6250

8750

Dviejų ar trijų asmenų šeima

12500

17500

Keturių ar daugiau asmenų šeima

3593,75 vienam asmeniui

8750 vienam asmeniui

nuomojamą būstą į socialinio būsto fondo sąrašą, asmuo ar šeima praranda teisę būstą pirkti rinkos kaina ir privalo kasmet (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus bei pateikti pajamų ir turto deklaraciją bei kitus, teisę į socialinio būsto nuomą įrodančius, Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui.

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio lengvatos

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-240 nustatytas rinkos pataisos koeficientas, taikomas Švenčionių rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžiui apskaičiuoti R=4. Šis koeficientas taikomas apskaičiuojant visų savivaldybės būstų nuomos mokestį, išskyrus šiuos atvejus:
- šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
- šeimoms, kuriose vienas iš tėvų augina vaiką ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
- asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis;
- senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam asmeniui (ar šeimoje esant tokiems asmenims).

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio lengvata taikoma, jeigu savivaldybės būsto nuomininkas neturi nuosavybės teise kito būsto, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą savivaldybės būste, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, kurios neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų dydžių daugiau nei 50 procentų. Šiais išimtiniais atvejais, apskaičiuojant būsto nuomos mokesčio dydį, taikomas rinkos pataisos koeficientas R=2.

Savivaldybės būstų nuomininkai, norintys pasinaudoti nuomos mokesčio lengvata, pateikia UAB „Švenčionių švara“ arba UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktoriui rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:
- pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
- pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
- asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-as) už praėjusius kalendorinius metus;
- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;
- dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
- įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
- asmens dokumentų ir liudijimų kopijas;
- santuokos ar sudarytos registruotos partnerystės sutarties kopijas;
- neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą (jeigu asmuo turi neįgalumą).
Šiuos dokumentus nuomininkas privalo pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma kalendoriniais metais, atsižvelgiant į nuomininko teisės į lengvatą atsiradimo dieną.

Teisę į savivaldybės būsto nuomos mokesčio lengvatą turi asmenys ir šeimos, jeigu jų už kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:
 Pajamos, EurTurtas, Eur
NuoIkiNuoIki
Asmens be šeimos62507500875010500
Dviejų ar trijų asmenų šeima12500150001750021000
Keturių ar daugiau asmenų šeima3593,75 vienam asmeniui4312,50 vienam asmeniui8750 vienam asmeniui10500  vienam asmeniui

  2020-02-04
Atgal Spausdinimo versija
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Tautvydas
Vientautė
Salemonas
Vaclovas
Rytoj:
Kęsgailas
Kęsgailė
Mykolas
Michalina


 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas