Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas Projektai
2021 m. sausio 25 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 10179280
Šiandien apsilankė: 8725
Dabar naršo: 32


Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, popierinės licencijos dublikato išdavimas (3.27)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.27

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, popierinės licencijos dublikato išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, patikslinimą, popierinės licencijos dublikato išdavimą.
Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neterminuotam laikui.
Licencija patikslinama, kai:
1. pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma ar buveinė;
2. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
3. numatomos papildomos ar keičiamos tabako gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.
Jeigu popierinės formos licencijos originalas prarandamas arba sugadinamas, išduodamas licencijos dublikatas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. pranešimą, kuriame nurodoma:
1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);
1.2. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);
1.3. tabako gaminių prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu tabako gaminių prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
1.4. tabako gaminių prekybos vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj tabako gaminių prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
1.5. sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai tabako gaminių prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės);
1.6. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licenciją ir kitus licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu;
1.7. kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus;
2. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas).

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas,
norintis patikslinti savo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. paraišką patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurioje nurodoma:
1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
1.4. duomenys, kurie, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
1.5. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti patikslintą licenciją ir su jos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus;
2. licencijos originalą (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas,
norintis gauti licencijos dublikatą, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:
1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);
2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
4. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.
Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą.
Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava pateikiami priėmus sprendimą išduoti, patikslinti licenciją ar išduoti popierinės licencijos dublikatą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas), patikrina:
1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis;
2. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai, – ar juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, norinčio gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, pranešimas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas yra įsteigtas kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, ar jis pateikė Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą ir tinkamai užpildytą dokumentą;
3. per Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nustatytus terminus, – ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus, taip pat ar yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodanti institucija, gavusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota;
2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam popierinės formos licenciją.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
1. už licencijų verstis mažmenine tabako gaminiais išdavimą – 190 EUR;
2. už licencijų patikslinimą ar papildymą, dublikato išdavimą – 112 EUR (valstybės rinkliava už išduotų licencijų patikslinimą neimama, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės).
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 52486.

Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimo forma – 1 priedas
Prašymo patikslinti licenciją forma – 2 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Licencijos gavimui reikalingų dokumentų pateikimas el. būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Verslo vartai www.verslovartai.lt ir www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

– 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Veiklos dokumentų registrą (4.23)A4.


Įmonių, turinčių Švenčionių rajono savivaldybės išduotas ir galiojančias 2016-02-01 licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, sąrašas

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-24 14:53:21
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Viltenis
Povilas
Žiedė
Rytoj:
Rimantas
Eigilė
Justas
Paulė

 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas