Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams VAKCINACIJA NUO COVID-19 Verslininkams Turizmas Projektai
2021 m. spalio 19 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Aplinkos monitoringas
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 11677428
Šiandien apsilankė: 5966
Dabar naršo: 42


Licencijos verstis šilumos tiekimo veikla (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išdavimas, pakeitimas, popierinės licencijos dublikato išdavimas (3.16)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.16

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis šilumos tiekimo veikla (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išdavimas, pakeitimas, popierinės licencijos dublikato išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima šilumos tiekimo veiklos licencijų asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išdavimą, pakeitimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, popierinės licencijos dublikato išdavimą.
Licencija išduodama neribotam laikui.
Išduota licencija keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.
Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, išduodamas licencijos dublikatas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia nustatytos formos prašymą.
Prašyme turi būti nurodyti asmens, siekiančio gauti licenciją, duomenys:
fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, taip pat nurodoma veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija.
Asmuo prašyme nurodo numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.
Prie prašymo pridedama:
1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
2. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
3. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
4. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
5. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
6. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.

Licencijos turėtojas, norintis pakeisti licenciją, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti savivaldybę ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, išduodamas licencijos dublikatas.

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateikiamas priėmus sprendimą išduoti, pakeisti licenciją, išduoti popierinės licencijos dublikatą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas nustato, ar asmuo, norintis įsigyti ar pakeisti licenciją:
1. turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus;
2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3. turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti, pakeisti licenciją ar atsisakyti išduoti licenciją priimamas per 30 kalendorinių dienų. Sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ar duomenų pateikimo dienos.
Popierinės licencijos dublikatas išduodamas per 30 kalendorinių dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
1. už šilumos tiekimo veiklos licencijos išdavimą – 376 EUR;
2. už licencijos patikslinimą ar dublikato išdavimą – 20 EUR.
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 53086.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-08 09:12:00
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Geisvilas
Kantrimė
Kleopatra
Laura
Rytoj:
Gedas
Geimina
Adelina
Adelė 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas