Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams VAKCINACIJA NUO COVID-19 Verslininkams Turizmas Projektai
2021 m. gruodžio 2 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Aplinkos monitoringas
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 11893032
Šiandien apsilankė: 408
Dabar naršo: 13


Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikato išdavimas (3.12)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas 

3.12

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiant teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje ir jų kopijų išdavimą, pratęsimą, keitimą, dublikatų išdavimą.

Keleiviams  vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija.

Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopija, išduota vienai kelių transporto priemonei, negali būti naudojama kitai kelių transporto priemonei.

Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

Įmonės, turinčioms nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas 2011 m. gruodžio 4 d., leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnis.

2. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", 3.67.1 papunktis (žr. aktualią redakciją).

3. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (žr. aktualią redakciją).

4. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, per atstumą elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį  centrą arba tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi  pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo.

3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją, jeigu pažymėjimas išduotas kitoje ES šalyje.

4. Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo (fizinio asmens) finansinę būklę - Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

5. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;

6. Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (toliau - buveinė).

7. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Vežėjai, pageidaujantys gauti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, per atstumą elektroninėmis priemonėmis   per Paslaugų   ir   gaminių  kontaktinį  centrą   arba     tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą.

2. Kelių transporto priemonės nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė  nuomojama , neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba patvirtintą  jos kopiją.

3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos kopijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos kopiją).

Vežėjai, pageidaujantys pakeisti  licenciją arba licencijos kopiją (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. dokumentą, patvirtinantį duomenų pakeitimo esmę arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

3. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava. 

Vežėjai, pageidaujantys  gauti licencijos arba licencijos kopijos dublikatą (dublikatas išduodamas praradus licencijos arba licencijos kopijos originalą), tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava. 

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas)                  

 -

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas 

Rasa Ambrasienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos mokesčių  ir turto  skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas   

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių  ir turto  skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt  

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė               

Licencijos (licencijos kopijos) išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybėje. 

Licencijos (licencijų kopijos) pakeičiamos per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo savivaldybėje.

Licencijos (licencijos kopijos) dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo savivaldybėje.

Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 3 darbo dienų terminas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)         

Valstybės rinkliava už  Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje:

- išdavimą - 68,0 Eur;

- pratęsimą  - 68,0 Eur;

- pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 10 Eur;

- dublikato išdavimą - 7,2 Eur;

- kopijos išdavimą - 35,0 Eur;

- kopijos pratęsimą  - 35,0 Eur;

- kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 10 Eur;

- kopijos dublikato išdavimą - 7,2 Eur.

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB "Swedbank", įmokos kodas 52786.

Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"  (žr. aktualią redakciją).

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys       

Prašymo išduoti licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais / pratęsti jos galiojimą forma

Prašymo pakeisti licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais / išduoti jos išrašą forma

Prašymo išduoti / pakeisti licencijos kopiją (-as) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais / pratęsti jos (-jų) galiojimą / išduoti jos (-jų) išrašą (-us) forma

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą           

Licencijų (licencijų kopijų) gavimui reikalingų dokumentų pateikimas elektroninėmis priemonėmis per  www.epaslaugos.lt  

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai              

-

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą          

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-06 20:42:46
Jūsų komentaras
Vardas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Svirgailas
Milmantė
Aurelija
Paulina
Rytoj:
Gailintas
Audinga
Ksaveras 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas