Švenčionių rajono savivaldybė

Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188766722

Pagrindinė svetainė

Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • Naujienos ir aktualijos
  Vasario 16-ąją dieną, Švenčionių mieste organizuojamas bėgimas
  2019-01-22
  Plačiau
  Švenčionių rajone sparčiai daugėja sergančiųjų gripu ir ŪVKTI
  2019-01-22

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Vilniaus departamento Švenčionių skyrius (toliau – Švenčionių skyrius) informuoja, kad Švenčionių rajone, kaip ir visoje šalyje, smarkiai padidėjo sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI).

  Plačiau

  Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų
  2019-01-21

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:

  Plačiau
  Savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus sveikinimas minint Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo metines
  2019-01-17
  Plačiau
  Kviečiame teikti siūlymus dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projekto
  2019-01-16

  Informuojame, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracija parengė Švenčionių rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projektą. Projektas (193.4 kb).
  Raštiški gyventojų pasiūlymai ir pastabos dėl biudžeto projekto iki 2019 m. sausio 28 d. (imtinai) priimami savivaldybės administracijos Finansų skyriuje (kontaktinis asmuo – Jolanta Suboč, el. p. jolanta.suboc@svencionys.lt, tel. 8 387 66382).
  Savivaldybės administracija apibendrins gautus pasiūlymus ir pateiks savivaldybės tarybos nariams svarstyti komitetų posėdžiuose. Plačiau

  Mokomės kitoje aplinkoje
  2019-01-15

  Jau penktus metus Švenčionių profesinio rengimo centre vykdoma socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa, kurios tikslas – parengti socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti socialines paslaugas klientams, pritaikyti žinias įvertinant vaikų, neįgalių, senų, rizikos grupės žmonių poreikius. Baigęs programą, socialinio darbuotojo padėjėjas gebės bendrauti ir bendradarbiauti su klientu, jo aplinka, nustatyti prioritetines problemas, teikti socialines paslaugas.
  Socialinio darbuotojo padėjėjais gali mokytis asmenys, baigę 12 klasių, mūsų mokykloje jie mokosi 2 metus. Plačiau

  Kviečiame teikti kandidatūras nominacijoms už nuopelnus Švenčionių rajonui
  2019-01-14

  Kviečiame teikti kandidatūras asmenų, ženkliai prisidėjusių prie Švenčionių rajono savivaldybės kultūrinės, socialinės ir ekonominės plėtros. Nominacijos teikiamos kiekvienais metais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Plačiau

  Švenčionių rajono renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai
  2019-01-11

  Švenčionių rajono renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai

  Sausio 11 d. 8.00 val. – pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ rajono savivaldybėje, kultūros ir švietimo įstaigose, organizacijose

  Švenčionių miesto kultūros centro renginiai:
  Sausio 13 d. 12.00 val. – šv. Mišios ir Laisvės gynėjų dienos minėjimas Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje

  Plačiau
  Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ) 2019 metams
  2019-01-09

  2019 metais NVŠ programos bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. NVŠ programų įgyvendinimas prasidės 2019 m. vasario 1 d. (Programos įgyvendinamos nuo š. m. vasario 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.).
  Galiojantį Švenčionių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą rasite čia.

  Plačiau
  Skelbiamas konkursas į savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas
  2019-01-08

   Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausiojo  specialisto  (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas. Su konkurso sąlygomis galima susipažinti Valstybės tarnybos departamento svetainėje http://portalas.vtd.lt/lt/kulturos-svietimo-jaunimo-ir-sporto-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;38237.html.

  Plačiau
  Kalėdinė eglutė – namų šilumai
  2019-01-08
  Plačiau
  Informacija apie Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimą 2019 m.
  2019-01-08

  Švenčionių rajono savivaldybės administracija, siekdama atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei, organizuoti, 2018 m. skelbė Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų 2019 metais konkursą.
  Konkursui pateikta tik viena Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos paraiška.

  Plačiau
  Dėl išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo
  2019-01-04

  Nuo 2019 metų sausio 1 d. išmoka kiekvienam vaikui didėja nuo 30,02 iki 50,16 eurų, o kiekvienam neįgaliam vaikui – iki 69,92 eurų.

  Jeigu 2018 m. kreipėtės dėl išmokos vaikui ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, tai nuo 2019 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo dėl išmokos vaikui nereikia. Taip pat nereikia pakartotinai kreiptis ir dėl išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo neįgaliems vaikams, kuriems ši išmoka 2018 m. buvo paskirta ir jos mokėjimo laikotarpis yra nepasibaigęs. Išmokų dydžiai nuo 2019 m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti automatiškai.

  Plačiau
  Gimnazijos šimtmetį pasitinkant
  2019-01-03

  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija artėja prie šimtmečio ribos. Tai liudija, kad ši mokymo įstaiga nuėjo ilgą kelią – mokėsi žengti pirmuosius žingsnius, patyrė nemažai išbandymų, bet išsilaikė, subrendo ir sutvirtėjo. Pažvelkime į gimnazijos nueitą kelią, prisiminkime tuos, kurie ją kūrė, puoselėjo ir saugojo. Nuo seno Švenčionių apskrityje gyvenantys lietuviai pasižymėjo išugdyta tautiškumo dvasia ir noru šviestis, todėl šiandien nelengva pasakyti, kas pirmas iš lietuvių inteligentų prabilo apie lietuvių gimnaziją Švenčionyse, kas pirmas savo sumanymą išdėstė kitiems lietuviams inteligentams.
  Plačiau

  Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
  2019-01-03

  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), atsižvelgdama į 2018 m. birželio 27 d. priimto Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 5, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo  (toliau – įstatymas) nuostatų svarbą, nori atkreipti institucijų dėmesį ir priminti, kad nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

  Plačiau
  Kviečiame į nemokamus sveikos gyvensenos užsiėmimus Švenčionėliuose!
  2019-01-02

  Kokybiško ir sveiko gyvenimo link su Kundalini joga
  Kviečiame į nemokamus sveikos gyvensenos užsiėmimus!
  Kiekvieną antradienį, sausio 15 – vasario 5 dienomis.

  Plačiau
  Informacija apie Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimą 2019 m.
  2018-12-31

  Švenčionių rajono savivaldybės administracija, siekdama atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei, organizuoti, 2018 m. skelbė Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų 2019 metais konkursą.

  Plačiau
  Informacija apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus
  2018-12-31

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ir planavimo tikslus: Plačiau

  Informacija apie 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą
  2018-12-31
  Skelbiamas konkursas VšĮ Švenčionių rajono ligoninė direktoriaus pareigoms užimti
  2018-12-31

  Įmonės, įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:  Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė, kodas 290518090, adresas: Partizanų g. 4, 18126 Švenčionys.
  Konkurso sąlygas rasite Valstybės tarnybos departamento svetainėje: 
  http://portalas.vtd.lt/lt/viesosios-istaigos-svencioniu-rajono-ligonines-direktorius-322;561100.html

  Plačiau
  Informacija dėl IĮ „Seknija“ reisų tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu Visaginas-Ignalina-Švenčionys-Vilnius-Švenčionys-Ignalina-Visaginas per Švenčionių autobusų stotį
  2018-12-28

  Informuojame, kad 2019 m. sausio 1 d. nebus reisų:
  iš Švenčionių AS į Vilnių:
  6.32, 10.07, 13.07, 17.12;
  iš Švenčionių AS į Ignaliną ir Visaginą 10.15, 12.55, 14.20, 21.05. Plačiau

  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos skelbimas dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo
  2018-12-27

  Vadovaujantis civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktu:

  Plačiau
  VSAT Ignalinos pasienio rinktinė informuoja
  2018-12-27

  Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Ignalinos pasienio rinktinė informuoja, kad asmenų ir transporto priemonių praleidimas Papelekio (Lietuvos Respublika) - Lentupio (Baltarusijos Respublika) pasienio kontrolės punktuose 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. sausio 1 d. bus vykdomas nuo 08.00 iki 19.00 val. (Lietuvos laiku). Plačiau

  Skelbiamas konkursas Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
  2018-10-31

  Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas), skelbiamas konkursas Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

  Plačiau
  Skelbiamas konkursas Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti
  2018-10-31

  Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas), skelbiamas konkursas Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

  Plačiau

  Naujienų archyvas >

   

  Rengiami projektai
  Informacija apie sprendimo priėmimą dėl kaimo plėtros projekto rengimo ir pasiūlymų pateikimo
  2018-12-28

  Informuojame, kad 2019 m. sausio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilkamušių  kaime (kadastro Nr. 8647/0004:0010), kurio planavimo tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą ir uždaviniai -  nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Plačiau

  Naujienų archyvas >

   

  © 1998-2012 Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.