Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas
2020 m. rugsėjo 30 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 9529843
Šiandien apsilankė: 628
Dabar naršo: 22


Naujienos ir aktualijos
Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK) informuoja, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) nauja redakcija. Be kitų pakeitimų, šiame teisės akte iš esmės pakeista privačių interesų deklaravimo koncepcija. Pagrindiniai pokyčiai:1. Deklaracijų viešumas. Visų deklaravimo pareigą turinčių asmenų aktualios privačių interesų deklaracijos bus viešinamos VTEK puslapyje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska (išimtis taikoma tik deklaracijoms asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą).

2. Deklaruotini duomenys.
VPIDĮ 6 straipsnyje pateiktas naujas deklaruotinų duomenų sąrašas, pagal kurį:
2.1. Visais atvejais privalu deklaruoti:
2.1.1.  savo:

• darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių kyla pareiga deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas;
2.1.2.  sutuoktinio, sugyventinio, partnerio:
• darbovietes ir (ar) einamas pareigas;
2.1.3.  savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio:
• duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojančiojo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

2.2. Privalu deklaruoti tik, jei yra ar gali atsirasti privatūs interesai
(jei gali kilti interesų konfliktas):
2.2.1. savo arba artimų asmenų duomenis:
• dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos;
• dėl deklaruojančiojo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;

2.2.2. savo arba sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis:
• dėl deklaruojančiojo asmens, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su Juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos;

2.2.3. savo, artimų asmenų arba kitų asmenų duomenis:

• dėl deklaruojančiojo asmens artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų.

Pažymėtina, kad dėl naujų VPIDĮ nuostatų asmenims neprivalu iš naujo pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau atsižvelgiant į deklaruotinų duomenų pasikeitimą, rekomenduotina nuo 2020 m. sausio 1 d. (ne anksčiau) peržiūrėti pateiktas deklaracijas, papildyti galbūt nedeklaruotais duomenimis. Taip pat įvertinti jau nurodytus duomenis, kurie galbūt nėra asmens privatus interesas (pvz., deklaruoti sandoriai, kuriuos iki šiol buvo privalu nurodyti visus, neatsižvelgiant į tai, ar duomuo yra privatus interesas).
Privačių interesų deklaracijų teikimo tvarka ir terminai nesikeičia. Per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą jos teikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo.

Taip pat informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. VPIDĮ nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo ir šio Įstatymo 1.1 papunktis bei 13 straipsnis taikomi ir perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovams, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams, perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Atkreiptinas dėmesys ir į VPIDĮ nustatytas pareigas vadovams:
- tai, kaip deklaruojantys asmenys laikosi šio Įstatymo, kontroliuoja ir prižiūri institucijų ir Įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys (VPIDĮ 2.2 straipsnio 1 dalies 2 punktas);
- institucijose ir įstaigose turi būti patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (VPIDĮ. 22 straipsnio 2 dalis);
- institucijų ir įstaigų vadovai ar jų Įgalioti asmenys informuoja į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turintis asmuo), apie pareigą pateikti deklaraciją. Deklaruojantis asmuo apie šią pareigą informuojamas priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu (VPIDĮ 4 straipsnio 2 dalis).
VTEK 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 patvirtino Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo rekomendacijas, kuriose taip pat išdėstytos konkrečios priemonės, kurias rekomenduojama įgyvendinti siekiant efektyvios VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolės.

Daugiau informacijos apie naujas VPIDĮ nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo galima rasti VTEK interneto svetainėje, skiltyje „Privačių interesų deklaravimas“.

Skrajutė „Naujasis privačių interesų deklaravimas“

  2019-12-16
Atgal Spausdinimo versija
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Žymantas
Gytautė
Jeronimas
Sofija
Rytoj:
Mantas
Mintė
Remigijus
Benigna


 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas