Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams koronavirusas Investuotojams Verslininkams Turizmas
2020 m. spalio 24 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 9688991
Šiandien apsilankė: 4403
Dabar naršo: 36


Naujienos ir aktualijos
Atnaujintas savivaldybės būsto privatizavimo procesas

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, savivaldybės būsto nuomininkai, kuriems būstas suteiktas iki 2003 m. sausio 1 d., gali privatizuoti (pirkti) savivaldybės būstą, už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą.


Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl parduodamų Švenčionių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ patvirtino parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsniu, yra numatyti atvejai, kada piliečiai gali privatizuoti (nusipirkti) iš savivaldybės nuomojamą būstą:
1. Už kainą, apskaičiuotą pagal nustatytą metodiką, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas šiais atvejais:
1.1. kai būstą perka nuomininkai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka iki 1998 m. liepos 1 d. Seimo sudaryta butų privatizavimo komisija buvo išdavusi leidimus privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
1.2. kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamas patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
1.3. kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių gyvenamų patalpų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba įrašyti į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą ir kurių dėl to negalima buvo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;
1.4. kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų gyvenamų patalpų papildomą naudingą plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingą plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą, sumažinant gyvenamo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
1.5. kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;
1.6. kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurios negrąžinti natūra religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteiktos kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;
1.7. atvejais, kuriais nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.
2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodamos šie savivaldybei mnnuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:
2.1. kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
2.2. būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);
2.3. gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal 24 straipsnio 3 dalį;
2.4. būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;
2.5. savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.
Parduodamo būsto ir ūkio paskirties pastatų vertė nustatoma, vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo metodika. Turto vertinimą nustato viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka parinkta turto vertinimo įmonė (turto vertintojai). Už savivaldybės parduodamus būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus pagal šiame įstatyme nurodytas sąlygas atsiskaitoma sumokant nustatytą kainą per 10 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Vadovaujantis Įstatymu, išlaidas, susijusias su parduodamo savivaldybės būsto vertės nustatymu, turi sumokėti būsto pirkėjas. Parduodamo būsto vertę pakeitusios nuomininko investicijos bus įvertinamos, jeigu nuomininkui sutikimą pagerinti nuomojamą būstą bus išdavusi šio būsto savininkė Švenčionių rajono savivaldybė.
Už parduodamą savivaldybės būstą atsiskaitoma sumokant nustatytą kainą iš karto pasirašant pirkimo–pardavimo sutartį arba per 10 kalendorinių dienų po šios sutarties sudarymo. Pirkėjo skolinio įsipareigojimo įvykdymą gali užtikrinti kredito įstaiga, pateikdama mokėjimo garantiją. Nuosavybės teisė į įsigytą būstą pirkėjui pereis tik jam visiškai atsiskaičius.
Savivaldybės būsto nuomininkai, pageidaujantys ir turintys teisę įsigyti nuomojamą Savivaldybės būstą, savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti:
1. prašymą dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pirkimo. Jame nurodomas pageidaujamo pirkti Savivaldybės būsto adresas, bendras plotas, priklausiniai, nuomos sutarties sudarymo data, informacija, kurio asmens vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis;
2. dokumento (-ų), suteikiančio teisinį pagrindą naudotis Savivaldybės būstu, kopiją;
3. pažymą apie šeimos sudėtį ar kitą dokumentą, kuriame nurodyti asmens duomenys ir kiti Savivaldybės būste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys;
4. Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų tapatybes patvirtinančių dokumentų kopijas.
5. Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į konkrečią situaciją, asmens, pageidaujančio pirkti Savivaldybės būstą, gali prašyti ir kitų dokumentų:
5.1. valstybės įmonės Registrų centro išduotos pažymos apie asmens (ir nuomos teise kartu gyvenančių asmenų) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrodančios, kad asmuo nėra įgijęs nuosavybės teise gyvenamojo namo ar buto pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą, kai Savivaldybės būstas asmeniui gali būti parduodamas už kainą, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją;
5.2. leidimo, kai asmeniui Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimą privatizuoti jo nuomojamą Savivaldybės būstą pagal Butų privatizavimo įstatymą;
5.3. dokumento, įrodančio reabilituoto politinio kalinio ar tremtinio teisinį statusą, giminystės ryšį, nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, kai Savivaldybės būstas nuomos pagrindais suteiktas grįžusiam į Lietuvos Respubliką reabilituotam politiniam kaliniui, tremtiniui ar jų našliams ir vaikams;
5.4. teismo sprendimo, kai asmeniui teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jo nuomojamą Savivaldybės būstą pagal Butų privatizavimo įstatymą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 (387) 66377 arba Vilniaus g. 19, Švenčionys, kab. Nr. 124, 125.

Mokesčių ir turto skyriaus informacija

  2016-11-10
Atgal Spausdinimo versija
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Daugailas
Švitrigailė
Rapolas
Gilbertas
Rytoj:
Švitrigaila
Vaigedė
Darija
Inga
 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas