Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams VAKCINACIJA NUO COVID-19 Verslininkams Turizmas Projektai
2022 m. sausio 26 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Aplinkos monitoringas
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 12254041
Šiandien apsilankė: 4934
Dabar naršo: 28


Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais

Bendrasis skyrius
1. Savivaldybės veiklos dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų išdavimas
2. Archyvinių dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų išdavimas
3. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas
4. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių arvchyve išdavimas
5. Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas
6. Informacijos apie valstybės ir savivaldybių archyvų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių saugomus dokumentus teikimas
7. Skundų ir pasiūlymų priėmimas
8. Prieštaravimo dėl rūkymo daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimas

Finansų skyrius
1. Prašymo sumažinti paveldimo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti priėmimas
2. Prašymo sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti priėmimas
3. Prašymo sumažinti valstybinės rinkliavos dydį arba visai nuo jo atleisti priėmimas tais atvejais, kai valstybinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą
4. Prašymo sumažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti priėmimas
5. Pasiūlymų ir pastabų dėl savivaldybės biudžeto projekto priėmimas ir apibendrinimas
6. Informacijos, susijusios su savivaldybės biudžetu, teikimas

Mokesčių ir turto skyrius:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas ir popierinės licencijos dublikato išdavimas
2. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais  išdavimas, patikslinimas 
3. Licencijos verstis šilumos tiekimo veikla (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išdavimas, pakeitimas, popierinės licencijos dublikato išdavimas
4. Prašymų išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą priėmimas ir nagrinėjimas
5. Informacijos apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas
6. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimas
7. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į sąrašą
8. Pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas
9. Informacijos apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą teikimas
10. Prašymas pakeisti (patikslinti) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų registro duomenis, nekilnojamojo turto objektą išbraukti iš registro, vietinės rinkliavos mokėtoją įtraukti į registrą ar išbraukti iš jo
11. Informacijos apie prekybos tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais licencijavimą teikimas
12. Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikato išdavimas
13. Leidimo vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas
14. Informacijos apie kelių transportu keleivių vežimą teikimas
15. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimas
16. Prašymų parduoti savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus priėmimas ir nagrinėjimas
17. Prašymų suteikti pagal panaudos sutartį savivaldybės negyvenamąsias patalpas ar ją atnaujinti naujam terminui nagrinėjimas
18. Pažymų, patvirtinančių jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas


Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius
1. Kultūros, švietimo, jaunimo, sporto įstaigų veiklos dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų išdavimas
2. Archyvinių pažymų apie darbo stažą ir/arba pajamas iš Kultūros, švietimo, jaunimo, sporto įstaigų veiklos dokumentų išdavimas
3. Likviduotų kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto įstaigų veiklos dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų išdavimas
4. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš dokumentų, esančių likviduotų kultūros, švietimo, jaunimo, sporto įstaigų archyve išdavimas
5. Kultūros paveldo objektų valdytojų prašymų priėmimas
6. Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas
7. Kompleksiškai teikiamos pagalbos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) skyrimas
8. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikams skyrimas
9. Skundų ir pranešimų priėmimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius:
1. Gimimo registravimas
2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
3. Tėvystės pripažinimo registravimas
4. Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
5. Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas
6. Įvaikinimo registravimas
7. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
8. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą
9. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
10. Santuokos nutraukimo registravimas
11. Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą
12. Vardo, pavardės keitimas
13. Mirties registravimas
14. Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas
15. Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas
16. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
17. Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas
18. Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas
19. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
20. Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos  Švenčionių rajono gyventojams teikimas
21. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą


Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius:

1. Statybą leidžiančių dokumentų (leidimas statyti naują statinį, naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju) išdavimas
2. Statybą leidžiančių dokumentų (leidimas rekonstruoti statinį – ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju) išdavimas
3. Statybą leidžiančių dokumentų (leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą) išdavimas
4. Statybą leidžiančių dokumentų (leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį) išdavimas
6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (miestų ir miestelių teritorijoje) rengimo organizavimas ir tvirtinimas
7. Detaliųjų planų rengimas ir tvirtinimas
8. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ar keitimo
9. Pasiūlymų dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo priėmimas ir nagrinėjimas
10. Specialiųjų architektūros reikalavimų statiniui projektuoti išdavimas
11. Numerių žemės sklypams, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas
12. Informacijos apie teritorijų planavimą, statinių projektavimą ir statybą teikimas
13. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Socialinės paramos skyrius:
1. Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas
2. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms mokėjimas
3. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas
4. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
5. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
6. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
7. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
8. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
9. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
10. Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas
11. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
12. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
13. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas
14. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
15. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas
16. Vienkartinės finansinės paramos skyrimas ir mokėjimas
17. Socialinių paslaugų skyrimas
18. Pareiškimo dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir išvados dėl globos (rūpybos) neveiksniam (ribotai veiksniam) tam tikroje srityje asmeniui nustatymo teikimas
19.
Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo teikimas
20. Būsto pritaikymas neįgaliesiems
21. Prašymo dėl  pagalbos pinigų skyrimo šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, priėmimas ir nagrinėjimas 
22. Prašymo dėl  vaiko laikinosios priežiūros  tėvų ar kitų vaiko  atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo priėmimas ir nagrinėjima
23.Prašymo dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai), priežiūrai priėmimas ir nagrinėjimas  
24. Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
25. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas
26. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas
27. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas

Socialinių paslaugų centras:
1. Aprūpinimas judėjimo techninės pagalbos priemonėmis


Vietinio ūkio skyrius:
1. Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės teritorijoje
2. Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis vietinės reikšmės viešaisias keliais išdavimas
3. Informacijos apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą teikimas
4. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų (gyvenamųjų namų ir kitų namų valdų ūkinių pastatų atvejais) priėmimas
5. Prašymų dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo (projektavimo), taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo nagrinėjimas
6. Statinių naudojimo priežiūros atlikimas
7.
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimas

Žemės ūkio skyrius:

1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas
2. Pranešimų apie žemės ūkio technikos pardavimą išdavimas
3. Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką
4. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas
5. Prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas
6. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
7. Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
8. Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
9. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
10. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
11. Pranešimų apie žemės ūkio valdos įregistravimą išdavimas
12. Ūkinių gyvūnų įregistravimas, patikslinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
13. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų pildymas, apleistų žemių aprašymas, išankstinis kontrolinių žemės ribų pasikeitimų aprašymas
14. Ūkininko ūkio įregistravimas
15. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro
16. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nustatymas
17. Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis išdavimas
18. Žemės ūkio veiklos subjektų prašymų gražinti dalį draudimo įmokų priėmimas
19. Kaimo vietovėje veikiančių žemės ūkio veiklos subjektų paraiškų dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo priėmimas
20. Kaimo vietovėje veikiančių žemės ūkio veiklos subjektų paraiškų dėl palūkanų sumokėtų kredito įstaigai už investicinį kreditą arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už lizingu įsigyjamą turtą be UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensacijos išmokėjimo priėmimas
21. Paraiškų gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Seniūnijos:
1. Gyvenamosios vietos deklaravimas.
2. Prašymų ištaisyti, pakeisti ar panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis priėmimas ir nagrinėjimas.
3. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
4. Pažymų apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamą vietą išdavimas.
5. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininko (-ų) gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
6. Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą.
7. Pažymų apie asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas.
8. Notarinių veiksmų atlikimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams: 1) testamentų tvirtinimas; 2) įgaliojimų, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti tvirtinimas; 3) dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas;4) parašo dokumentuose tikrumo liudijimas.
9. Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas.
10. Pažymų apie kaimo vietovėje namų ūkio knygoje įregistruotus pastatus išdavimas.
11. Pažymų apie pastatų atitinkantį gyvenimo sąlygoms išdavimas.
12. Pažymos apie žemės dirbimą (žemės ūkio veiklą) išdavimas.
13. Pažymų apie mirusio asmens palaidojimo vietą išdavimas.
14. Pažymų apie faktinės padėties patvirtinimą (išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais)  išdavimas.
15. Mirties registravimas.
16. Leidimo laidoti, kai seniūnija atlieka kapinių priežiūrą, išdavimas.
17. Žmogaus palaikų laidojimas, kai seniūnijos teritorijoje asmuo nuolat gyveno arba jos teritorijoje nustatytas mirties faktas ir nėra laidojančių asmenų arba nežinoma kur tokie asmenys yra, taip pat kai laidojami nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai.
18. Leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje išdavimas.
19. Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas miestų ir gyvenviečių viešosiose vietose išdavimas.
20. Leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas.
21. Atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimas.
22. Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims (prašymų gauti paramą priėmimas ir maisto produktų dalinimas).
23. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.
24. Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas.
25. Kaimo vietovėse žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registravimas.
26. Pranešimų apie savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų paslaugų teikimą priėmimas.
27. Pranešimų dėl savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo priėmimas.
28. Pasiūlymų dėl viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos priėmimas.
29. Prašymų dėl neįgaliojo aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ar šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo, priėmimas ir perdavimas socialinių paslaugų centrui.
30. Prašymų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priėmimas ir perdavimas rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
31. Informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą teikimas.
32. Informacijos apie socialines pašalpas, kompensacijas ar kitas socialines išmokas teikimas.
33. Informacijos apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje teikimas.
34. Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigos šaukimas.
35. Gyventojų prašymų ir skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo nagrinėjimas.
36. Skundų ir pranešimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
37. Seniūnijos veiklos dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų išdavimas.

Susijusi informacija:

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 10:20:07
Jūsų komentaras
Vardas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Video archyvas
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Rimantas
Eigilė
Justas
Paulė
Rytoj:
Jogundas
Jogundė
Ilona
 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas